Հայկական կրթական միջավայր

Պաշարների շտեմարան

Գրանցում

Համակարգում գրանցվելն անհրաժեշտ է պաշարներ տեղադրելու, արդեն գոյություն ունեցող պաշարները մեկնաբանելու ու գնահատելու համար: Արդեն տեղադրված պաշարները ներբեռնելու ու օգտագործելու համար գրանցումն անհրաժեշտ չէ: