Aghasaryan Diana |

05/05/2018

''Cinderella''

Հեղինակ՝ Դիանա Աղասարյան
Տեղադրող՝ Aghasaryan Diana

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ


Սիրված հեքիաթի բեմադրում տիկնիկների միջոցով:

20/04/2018

I Know A Lot About English And American Customs, Traditions And Celebrations

Հեղինակ՝ Դիանա Աղասարյան
Տեղադրող՝ Aghasaryan Diana

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ


Խմբային հետազոտական աշխատանքներ ՏՀՏ-ի միջոցով:

09/04/2018

Health is above wealth

Հեղինակ՝ Դիանա Աղասարյան
Տեղադրող՝ Aghasaryan Diana

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ

Անգլերենի դաս ՏՀՏ-ի միջոցով, թեմա `'' Health is above wealth''