Ցողիկ | Ք. Հարությունյան

Գորայքի միջնակարգ դպրոց

18/02/2021

Մեթոդմիավորման տարեկան պլան

Հեղինակ՝ Լ. Բաղդասարյան
Տեղադրող՝ Ք. Հարությունյան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Սյունիքի մարզ

2020-2021 ուստարի մեթոդական միավորման աշխատանքների տարեկան պլան -ծրագիր