Ս.Ներսիսյան | Սուսաննա Ներսիսյան

Սոլակի միջնակարգ դպրոցի ուսումնական գծով տնօրենի տեղակալ

10/04/2018

Ընդհանուր կրթական հմտություններ

Հեղինակ՝ Ս.՚Ներսիսյան
Տեղադրող՝ Սուսաննա Ներսիսյան

Մեթոդական նյութեր


Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը նպաստող տեխնոլոգիաներ

14/04/2017

Տեղեկանք

Հեղինակ՝ Ս.Ներսիսյան
Տեղադրող՝ Սուսաննա Ներսիսյան

Մեթոդական նյութեր > Հաշվետվություններ, տեղեկանքներ


Տնօրենի տեղակալի ներդպրոցական վերահսկողության տեղեկանքների ձևեր