Րաբունի | anahitminasyan@mail.ru

Ոսումնական նյութերի պտրաստում և տեղադրում

15/02/2021

Երեւանի Սիամանթոյի անվան թիվ 162 հիմնական դպրոց

Հեղինակ՝ Ուսումնական գծով փոխտնօրեն Իսկուհի Դալլաքյան
Տեղադրող՝ anahitminasyan@mail.ru

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Երևան, Դպրոցի թղթապանակ > Երևան > Երևանի Սիամանթոյի անվան հ․162 հիմնական դպրոց


2020-2021ուսոմնական տարի Աշխատանքային ծրագիր 2-րդ կիսամյակ

15/02/2021

Երեւանի Սիամանթոյի անվան թիվ 162 հիմնական դպրոց

Հեղինակ՝ Անահիտ Մինասյան
Տեղադրող՝ anahitminasyan@mail.ru

Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր, Ուսումնական նյութեր > Պատմություն, Հասարակագիտություն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևան > Երևանի Սիամանթոյի անվան հ․162 հիմնական դպրոց

Առարկայական թեմատիկ պլաններ
Պատմություն 6-9-րդ դասարաններ
Հասարակագիտություն 8-9-րդ դասարաններ
Հայրենագիտություն
Կիսվող դասարաններ
2-րդ կիսամյակ

29/03/2016

Հայ դատը

Հեղինակ՝ Երևանի Սիամանթոյի անվան թիվ 162 հիմնական դպրոց պատմության ուսուցչուհի Անահիտ Մինասյան
Տեղադրող՝ anahitminasyan@mail.ru

Ուսումնական նյութեր > Պատմություն


Բաց դաս ՏՀՏ-ի կիրառմամբ