Արշալույսի Ս. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց |

01/11/2021

Հաշվառման մատյան

Հեղինակ՝ Արշալույսի Ս. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Արշալույսի Ս. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022


Բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի հավառման մատյան

11/10/2021

Տարեկան աշխատանքային պլան

Հեղինակ՝ Արշալույսի Ս. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Արշալույսի Ս. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արմավիրի մարզ

Տնօրենի 2021-2022 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների աշխատանքների պլան