Aghberq | Անահիտ Ղալեչյան

Տնօրեն

16/09/2016

Գեղարքունիքի մարզ, Աղբերքի միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Տնօրեն Ա. Ղալեչյան
Տեղադրող՝ Անահիտ Ղալեչյան

Ներքին գնահատում - 2016 > Գեղարքունիքի մարզ

Ներքին գնահատում 2016

23/09/2015

Աղբերքի միջնակարգ դպրոցի ներքին գնահատում

Հեղինակ՝ ԱՂԲԵՐՔԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ
Տեղադրող՝ Անահիտ Ղալեչյան

Ներքին գնահատում - 2015 > Գեղարքունիքի մարզ


ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ