Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց | Սյունիքի մարզի Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց

Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոցը գտնվում է Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղում:

25/03/2021

Դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան

Հեղինակ՝ Ռ.Վարդանյան
Տեղադրող՝ Սյունիքի մարզի Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021


10-րդ դասարանի դաղեկի տարեկան աշխատանքային պլան

24/03/2021

Տնօրենի տարեկան աշխատանքային պլան

Հեղինակ՝ Կ.Գալստյան
Տեղադրող՝ Սյունիքի մարզի Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Սյունիքի մարզ


Ուսումնական հաստատության տնօրենի տարեկան աշխատանքային պլան

24/03/2021

դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան

Հեղինակ՝ Մ.Ամիրջանյան
Տեղադրող՝ Սյունիքի մարզի Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Սյունիքի մարզ

9-րդ դասարանի դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան