Hasmik Shahverdyan | Հասմիկ Շահվերդյան

Միսաք Մանուշյանի անվան h.48 հիմնական դպրոցի տարրական կրթության մեթոդմիավորման նախագահ, դասվար

25/02/2014

Բաց դաս. Խոսք և հաղորդակցություն

Հեղինակ՝ Հասմիկ Շահվերդյան, Միսաք Մանուշյանի անվան հ.48 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Հասմիկ Շահվերդյան

Ուսումնական նյութեր > Տարրական դպրոց


Մայրենի / Խոսք և հաղորդակցություն /