Յաշա62 | Յաշա Ղազարյան

06/09/2021

ՆԶՊ թեմատիկ պլանավորում

Տեղադրող՝ Յաշա Ղազարյան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022, Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ


8-9 դասարանների ՆԶՊ առարկայի թեմատիկ պլանավորում ըստ 2012 թ. առարկայական ուսումնական ծրագրի։

06/07/2021

«ՆԶՊ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐՈՇ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Հեղինակ՝ Յաշա Ղազարյան
Տեղադրող՝ Յաշա Ղազարյան

Ուսումնական նյութեր


Հոդվածում դիտարկված է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության առանձնահատկություններն ու «ՆԶՊ և…

03/02/2019

Միջառարկայական կապերը «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ» առարկայի դասավանդման գործընթացում

Հեղինակ՝ Յաշա Ղազարյան
Տեղադրող՝ Յաշա Ղազարյան

Մեթոդական նյութեր > Հոդվածներ, զեկուցումներ


Հոդվածում ներկայացված են միջառարկայական կապերի օգտագործման արդյունավետությունը, դրանց դասակարգումը, բնութագիրը, հնարավորությունները, ինտեգրված դասերի կազմակերպման…