torosyan | Համլետ Թորոսյան, Hamlet Torosyan

hamlettorosyan@gmail.com

07/06/2015

Միկրոհսկիչ Microcontroller

Հեղինակ՝ Հ․ Վ․ Թորոսյան
Տեղադրող՝ Համլետ Թորոսյան, Hamlet Torosyan

Ուսումնական ձեռնարկներ > Բարձրագույն կրթություն, Էլեկտրոնային ձեռնարկներ

Պարզաբանվում է միկրոհսկիչի նպատակը շղթայում ու նրա ծրագրավորման եղանակը

02/06/2015

Իմ ծննդյան պի թիվը

Հեղինակ՝ Հ․ Վ․ Թորոսյան
Տեղադրող՝ Համլետ Թորոսյան, Hamlet Torosyan

Ուսումնական նյութեր > Մաթեմատիկա

Սույն ծրագրով շատ հետաքրքիր ձևով աշակերտներին ուսուցանվում է պի թվի իռացիոնալ կառուցվածքը։