Տոնոյան Գրետա | Տոնոյան Գրետա

էլեկտրոնային աղյուսակները հնարավորություն են տալիս համակարգչային ինֆորմացիան կարգավորել` ըստ անհրաժեշտ հատկանիշների, որի շնորհիվ այն դառնում է առավել հավաք ու դյուրըմբռնելի։ Սենք ուսումնասիրելու ենք լայն հնարավորություններ ընձեռող Microsoft Excel 2007 էլեկտրոնային աղյուսակը։