dora | Լաուրա Դեղոյան

Գեղադիրի միջնակարգ դպրոց

28/04/2018

Les saisons de l'annee.

Հեղինակ՝ Լաուրա Դեղոյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Դեղոյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Ֆրանսերեն


Les saisons de l'annee. ՊՈԱԿ

29/03/2018

Les curiosites de Paris

Հեղինակ՝ Լաուրա Դեղոյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Դեղոյան

Ուսումնական նյութեր


ֆրանսերե 9-12 դասարաններ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի միջնակարգ դպրոց

23/03/2018

La France-La Armenie

Հեղինակ՝ Լաուրա Դեղոյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Դեղոյան

Մեթոդական նյութեր


Ֆրանսերեն 3-5 դասարաններ Գեղադիրի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ