30/04/2013

Երկրաչափություն 12, բնագիտամաթեմատիկական հոսք

Հեղինակ՝ Ի.Ֆ. Շարիգին
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


Երկրաչափություն: Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 12-րդ դասարանի դասագիրք /Ի. Ֆ. Շարիգին/ թարգմ. և փոփոխ.…

30/04/2013

Երկրաչափություն 11, բնագիտամաթեմատիկական հոսք

Հեղինակ՝ Ի.Ֆ. Շարիգին
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


Երկրաչափություն: Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 11-րդ դասարանի դասագիրք /Ի. Ֆ. Շարիգին/ թարգմ. և փոփոխ.…

30/04/2013

Երկրաչափություն 10, բնագիտամաթեմատիկական հոսք

Հեղինակ՝ Ի.Ֆ. Շարիգին
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր

Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 10-րդ դասարանի դասագիրք. «Անտարես» հրատ.,Երևան, Անտարես, 2009

30/04/2013

Երկրաչափություն 12, ընդհանուր և հումանիտար հոսքեր

Հեղինակ՝ Ս.Է. Հակոբյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


 Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի 12-րդ դասարանի համար/: «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2011

30/04/2013

Երկրաչափություն 11, ընդհանուր և հումանիտար հոսքեր

Հեղինակ՝ Ս.Է. Հակոբյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի 11-րդ դասարանի համար/: «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2010