30/04/2013

Ֆիզիկա 12, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր

Հեղինակ՝ Է. Ղա զարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


Ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2011

30/04/2013

Ֆիզիկա 11, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր

Հեղինակ՝ Է. Ղա զարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2010

30/04/2013

Ֆիզիկա 10, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր

Հեղինակ՝ Է. Ղա զարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2010

30/04/2013

Ֆիզիկա 11, հումանիտար հոսք

Հեղինակ՝ Հ.Ս. Կարայան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


Ֆիզիկա 11: Դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի համար / Հ. Կարայան Երևան, «Աստղիկ գրատուն»…

30/04/2013

Ֆիզիկա 10, հումանիտար հոսք

Հեղինակ՝ Հ.Ս. Կարայան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


Ֆիզիկա 10: Դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի համար,Երևան, «Աստղիկ գրատուն» հրատ., 2011