12/02/2019

Տեղեկացնել

Մարզային /Երևանի քաղաքային/ փուլի ժամկետները – 2019 թ․

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ > 2018-2019 ուստարի > Հրամաններ, հավելվածներ և ժամանակացույցեր

Մարզային /Երևանի քաղաքային/ փուլի ժամկետները – 2019 թ․

Տես կից PDF ֆայլը։

Օլիմպիադաների սկիզբը՝
- ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ և ՖԻԶԻԿԱ՝ ժամը 11:00-ին;
- մյուս առարկաները՝ ժամը 13:00-ին։

Առարկաներ` Հայոց լեզու, Գրականություն, Մաթեմատիկա, Աշխարհագրություն, Ֆիզիկա, Քիմիա, Կենսաբանություն, Պատմություն, Ինֆորմատիկա, Աստղագիտություն, Հայոց եկեղեցու պատմություն, Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Ռուսաց լեզու, ՆԶՊ

Թիրախ խումբ` սովորողներ, ուսուցիչներ, ծնողներ

271 դիտում