06/06/2018

Տեղեկացնել

Ուղեցույցներ, ավարտական քննությունների հարցատոմսերի կառուցվածքները, հարցատոմսերի նմուշներ

Հեղինակ՝ ԳԹԿ
Տեղադրող՝ Մարիետա Դումիկյան

Քննություններ > 2017-2018 ուստարի

  • Քննությունների օրեր
  • Հարցատոմսեր
  • Ուղեցույցներ (գնահատման սանդղակ)
  • Ավարտական քննությունների հարցատոմսերի կառուցվածքները, գնահատման չափանիշները և հարցաշարերը
  • Ավարտական քննությունների հարցատոմսերի նմուշներ

http://www.atc.am --> Ավարտական քննություններ 2018 --> 9-րդ դասարան

7127 դիտում