11/04/2016

"Healthy Mind In a Healthy Body"

Հեղինակ՝ Lilia Gharaghashyan/ Vanadzor School #28
Տեղադրող՝ lilya

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Լրացուցիչ նյութեր

08/12/2015

"Know -It -All" quiz-game contest

Հեղինակ՝ Lilia Gharaghashyan (Vanadzor, school 28)
Տեղադրող՝ lilya

Մեթոդական նյութեր > Միջոցառումների պլաններ, ծրագրեր, Դասի պլաններ, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Type of activity- making out games in time, activity for memory Aim - create…

04/03/2016

"The Scotsman and the London judge's daughter" Lesson plan

Հեղինակ՝ Լիլիա Ղարաղաշյան Վանաձորի հ․28 հ/դ
Տեղադրող՝ lilya

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Համագործակցային դաս Cooperative learning

14/03/2014

Easter

Հեղինակ՝ Լիլիա, Վանաձորի հ. 28 հիմնական դպրոց, 8-րդ դասարան
Տեղադրող՝ lilya

Մեթոդական նյութեր > Այլ նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Լրացուցիչ նյութեր


"Presentation of Easter" Վանաձորի հ. 28 հիմնական դպրոց, 8-րդ դասարան

02/05/2013

ETCHMIATSIN

Հեղինակ՝ Ինեսա Բրուտյան
Տեղադրող՝ lilya

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Ցուցադրական նյութ. ETCHMIATSINՎանաձորի թ.28 հիմն. դպրոցի 7-րդ դասարանի աշակերտուհի