05/10/2021

Դասղեկի 2021-2022 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների հիմնական բովանդակությունը

Հեղինակ՝ Չարենցավանի Մ․Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց
Տեղադրող՝ Չարենցավանի Մ.Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Կոտայքի մարզ


Դասղեկի 2021-2022 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների հիմնական բովանդակությունը

30/09/2021

Ուսուցիչների բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի հաշվառման մատյան

Հեղինակ՝ Չարենցավանի Մ,Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց
Տեղադրող՝ Չարենցավանի Մ.Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց

Մեթոդական նյութեր > Հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, արձանագրություններ

Ուսուցիչների բաց թողած և փոխարինած նդասաժամերի հաշվառման թերթիկ

29/09/2021

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԼԱՆ

Հեղինակ՝ Չարենցավանի Մ:Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց
Տեղադրող՝ Չարենցավանի Մ.Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Կոտայքի մարզ


ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԼԱՆ

15/09/2021

Մեթոդմիավորման աշխատանքների տարեկան պլաններ

Հեղինակ՝ Չարենցավանի Մ.Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց
Տեղադրող՝ Չարենցավանի Մ.Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Կոտայքի մարզ


Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մեթոդմիավորման մասնախմբի աշխատանքների տարեկան պլան, Լեզուների առարկայական մասնախմբի աշխատանքների տարեկան պլան, Պատմություն,ՀԵՊ,Դաստիարակչական…

14/09/2021

Տարեկան աշխատանքային պլաններ

Հեղինակ՝ Չարենցավանի Մ.Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց
Տեղադրող՝ Չարենցավանի Մ.Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Կոտայքի մարզ


ՀՈԳԵԲԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ