02/10/2021

Սևանի ավագ դպրոց

Հեղինակ՝ Սասուն Մելիքյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Սոլոմոնյան

Ուսումնական նյութեր > ՆԶՊ

Ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ատեստավորման հետազոտական աշխատանքներ

01/10/2021

Սևանի ավագ դպրոց

Հեղինակ՝ Գևորգ Հայրապետյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Սոլոմոնյան

Ուսումնական նյութեր > Ֆիզկուլտուրա

Ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ատեստավորման հետազոտական աշխատանքներ

01/10/2021

Սևանի ավագ դպրոց

Հեղինակ՝ Կարինե Մարգարյան Օնիկի
Տեղադրող՝ Լաուրա Սոլոմոնյան

Ուսումնական նյութեր > Ֆիզիկա

Ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ատեստավորման հետազոտական աշխատանքներ

01/10/2021

Սևանի ավագ դպրոց

Հեղինակ՝ Նեկտար Համբարձումյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Սոլոմոնյան

Ուսումնական նյութեր > Ռուսաց լեզու


Ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ատեստավորման հետազոտական աշխատանքներ

01/10/2021

Սևանի ավագ դպրոց

Հեղինակ՝ Էմմա Սարգսյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Սոլոմոնյան

Ուսումնական նյութեր > Կենսաբանություն

Ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ատեստավորման հետազոտական աշխատանքներ