29/09/2021

ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ XI

Հեղինակ՝ Արթին Գրիգորյան, Գեղարքունիքի մարզ Վ. Գետաշենի միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Artin

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ, Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Գեղարքունիքի մարզ, Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր, Ուսումնական նյութեր > Մաթեմատիկա

ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ XI
I կիսամյակ (շաբաթական 4 ժամ)
II կիսամյակ (շաբաթական 3 ժամ)
ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ XI
I…

28/09/2021

ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ VIII

Հեղինակ՝ Արթին Գրիգորյան, Գեղարքունիքի մարզ Վ. Գետաշենի միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Artin

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ, Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր, Դասի պլաններ


ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ VIII (շաբաթական 4 ժամ) ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ VIII I , II կիսամյակ