27/10/2021

Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվան N8 հիմնական դպրոց

Հեղինակ՝ Դասղեկների աշխատանքային պլան
Տեղադրող՝ ք. Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվ. թիվ 8 հմ/դ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արմավիրի մարզ

2021-22 ուսումնական տարվա Դասղեկների աշխատանքային պլան

14/10/2021

Հումանիտար առարկաների մեթոդական միավորման աշխատանքային տարեկան պլան 2021-2022ուստարի

Հեղինակ՝ Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվան N8 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ ք. Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվ. թիվ 8 հմ/դ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արմավիրի մարզ

Հումանիտար առարկաների մեթոդական միավորման աշխատանքային տարեկան պլան 2021-2022ուստարի

14/10/2021

Բնագիտական առարկաների մեթոդական միավորման տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

Հեղինակ՝ Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվան N8 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ ք. Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվ. թիվ 8 հմ/դ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արմավիրի մարզ

Բնագիտական առարկաների մեթոդական միավորման տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

14/10/2021

Տարրական մեթոդմիավորման տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

Հեղինակ՝ Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվան N8 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ ք. Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվ. թիվ 8 հմ/դ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արմավիրի մարզ

Տարրական մեթոդմիավորման տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

14/10/2021

Մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալի 2021-22ուստարվա տարեկան աշխատ. պլան

Հեղինակ՝ Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվան N8 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ ք. Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվ. թիվ 8 հմ/դ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արմավիրի մարզ

Մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալի 2021-22ուստարվա տարեկան աշխատ. պլան