23/03/2019

Գրավոր հարցման թերթիկ. Ֆիզիկա

Տեղադրող՝ Նարինե Քալանթարյան

Ուսումնական նյութեր > Ֆիզիկա


Մարմնի դեֆորմացիա, Առաձգականության ուժ։ Հուկի օրենքը։ Կոշտություն։

23/03/2019

ՈՒղղագիծ հավասարաչափ շարժում։ Արագություն։ Մեխանիկայի հիմնական խնդրի լուծումն ուղղված հավասարաչափ շարժման դեպքում։

Հեղինակ՝ Քալանթարյան Նարինե
Տեղադրող՝ Նարինե Քալանթարյան

Ուսումնական նյութեր > Ֆիզիկա


--- ՈՒղղագիծ հավասարաչափ շարժում։ --- Արագություն։ --- Մեխանիկայի հիմնական խնդրի լուծումն ուղղված հավասարաչափ շարժման…

18/02/2019

Ֆիզիկա․ Գործնական աշխատանք 1

Հեղինակ՝ Քալանթարյան Նարինե
Տեղադրող՝ Նարինե Քալանթարյան

Ուսումնական նյութեր > Ֆիզիկա


Գործնական աշխատանք 10-րդ դասարանում։ Կազմված է 5 տարբերակներից։

18/02/2019

Դաս §1․ ՖԻԶԻԿԱՆ ՈՐՊԵՍ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝ Քալանթարյան Նարինե
Տեղադրող՝ Նարինե Քալանթարյան

Ուսումնական նյութեր > Ֆիզիկա


Ֆիզիկան հետազոտում է բնության երևույթները նկարագրող հիմնաար օրենքներն ու օրինաչափությունները, բնության օբյեկտների հատկությունները, կառուցվածքը,…

09/02/2019

«Կինեմատիկա» բաժինը կրկնություն

Հեղինակ՝ Հարությունյան Աստղիկ
Տեղադրող՝ Աստղիկ

Ուսումնական նյութեր > Ֆիզիկա