21/10/2021

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022

Հեղինակ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
Տեղադրող՝ Stella Sargsyan

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Կոտայքի մարզ


ՀՀ Կոտայքի մարզի «Ակունքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի, փոխտնօրենի, ԴԱԿ-ի, հոգեբանի, գրադարանավարի, մեթոդմիավորումների նախագահների, դասվարների,…

20/10/2021

Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մեթոդմիավորման աշխատանքների պլան

Հեղինակ՝ Ն․Այվազյան
Տեղադրող՝ Սոլակի միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Կոտայքի մարզ


Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մեթոդմիավորման աշխատանքների պլան

20/10/2021

Դաստիարակչական աշխատանքների պլան-օրագիր

Հեղինակ՝ Ն․Այվազյան
Տեղադրող՝ Սոլակի միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Կոտայքի մարզ


Դաստիարակչական աշխատանքների պլան-օրագիր

19/10/2021

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022

Հեղինակ՝ Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 10 հիմն. դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Կոտայքի մարզ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022

19/10/2021

Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց

Հեղինակ՝ Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 10 հիմն. դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Կոտայքի մարզ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022