22/11/2021

Նորատուսի Ա. Սողոմոնյանի անվան N2 միջնակարգ դպրոց

Տեղադրող՝ Գայանե Խաչատրյան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ

Դասղեկի և ուսուցչի օգնականի աշխատանքային պլան 2021-2022 ուսումնական տարի

18/11/2021

Նորատուսի Ա. Սողոմոնյանի անվան N2 միջնակարգ դպրոց

Տեղադրող՝ Գայանե Խաչատրյան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների և մեթոդմիավորումների աշխատանքային պլաններ

08/09/2021

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան

Հեղինակ՝ Արաքսյա Պողոսյան
Տեղադրող՝ tsakqar

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան
Ծակքար գյուղի միջնակարգ դպրոց, 2021-2022 ուստարի