02/11/2021

Լճափի միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Լիանա Պետրոսյան
Տեղադրող՝ Լիանա Պետրոսյան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ


Բնագիտամաթեմատիկական մմ տարեկան աշխատանքային պլան

04/11/2021

Լճափի միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Լիանա Պետրոսյան
Տեղադրող՝ Լիանա Պետրոսյան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ

Դասղեկի աշխատանքային տարեկան ծրագիր

28/09/2021

ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ VIII

Հեղինակ՝ Արթին Գրիգորյան, Գեղարքունիքի մարզ Վ. Գետաշենի միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Artin

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ, Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր, Դասի պլաններ


ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ VIII (շաբաթական 4 ժամ) ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ VIII I , II կիսամյակ