11/10/2021

Տարեկան աշխատանքային պլան

Հեղինակ՝ Արշալույսի Ս. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Արշալույսի Ս. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արմավիրի մարզ

Տնօրենի 2021-2022 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների աշխատանքների պլան

08/10/2021

Արմավիրի մարզ, Նորավանի միջնակարգ դպրոց

Տեղադրող՝ noravandproc

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արմավիրի մարզ


Ուսուցչի օգնականի տարեկան աշխատանքային պլան

08/10/2021

Արմավիրի մարզ, Նորավանի միջնակարգ դպրոց

Տեղադրող՝ noravandproc

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արմավիրի մարզ

Ուսուցչի օգնականի տարեկան աշխատանքային պլան