22/10/2021

Մասիսի հ.5 ավագ դպրոց

Հեղինակ՝ Մասիսի հ.5 ավագ դպրոց
Տեղադրող՝ mariam

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արարատի մարզ, Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Արարատի մարզ, Դպրոցի թղթապանակ > Արարատ > Մասիսի հ․5 ավագ դպրոց


Տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի աշխատանքային պլան

21/10/2021

Արգավանդի միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Արմինե Աբրահամյան
Տեղադրող՝ ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արարատի մարզ


2021-2022 ուսումնական տարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

15/10/2021

«Արտաշատի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեղինակ՝ «Արտաշատի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ
Տեղադրող՝ Armine

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արարատի մարզ

Մեթոդական միավորման տարեկան աշխատանքային պլան