29/10/2020

Դասղեկի աշխատանքային պլան

Հեղինակ՝ Տիրուհի Ավետիսյան
Տեղադրող՝ Գայան.

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արարատի մարզ, Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021

Դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան չորրորդ դասարան

10/12/2020

Դասղեկի պլան

Հեղինակ՝ Գայանե Հարությունյան
Տեղադրող՝ Գայան.

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արարատի մարզ, Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Արարատի մարզ

Դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան II դասարան