15/10/2021

Տնօրենի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ոստարի

Հեղինակ՝ Մ. Վարդանյան
Տեղադրող՝ Երևանի Մ. Քաջունու անվան հ 54 ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան

Տնօրենի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ոստարի

15/10/2021

Դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

Հեղինակ՝ Ք. Իսկանդարյան
Տեղադրող՝ Երևանի Մ. Քաջունու անվան հ 54 ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան

Դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

15/10/2021

Դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

Հեղինակ՝ Վ. Բեջանյան
Տեղադրող՝ Երևանի Մ. Քաջունու անվան հ 54 ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան

Դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

14/10/2021

Մ/մ տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

Հեղինակ՝ Գ. Մելքումյան
Տեղադրող՝ Երևանի Մ. Քաջունու անվան հ 54 ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան


Մ/մ տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

14/10/2021

2021-2022 ուսումնական տարի

Հեղինակ՝ 45 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Համար 45 հիմնական դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան

Ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների տարեկան
պլան
2021-2022 ուսումնական տարի