25/09/2021

2021-2022 դեսղեկների տարեկան պալններ

Հեղինակ՝ Հ.64 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
Տեղադրող՝ Երևանի քաղաքապետարանի Հ. 64 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան


դասղեկների տարեկան պլաններ

14/10/2021

2021-2022 ուսումնական տարի

Հեղինակ՝ 45 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Համար 45 հիմնական դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան

Ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների տարեկան
պլան
2021-2022 ուսումնական տարի

25/09/2021

2021-2022 ուսումնական տարվա տարեկան աշխատանքային պլաններ

Հեղինակ՝ Երևանի հ.107 միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Երևանի հ107 միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան

Երևանի հ.107 միջնակարգ դպրոցի 2021-2022 ուսումնական տարվա տարեկան աշխատանքային պլաններ