14/10/2021

Հոգեբանի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

Հեղինակ՝ Ա. Հակոբյան
Տեղադրող՝ Երևանի Մ. Քաջունու անվան հ 54 ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան


Հոգեբանի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

14/10/2021

Դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

Հեղինակ՝ Ի. Գրիգորյան
Տեղադրող՝ Երևանի Մ. Քաջունու անվան հ 54 ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան

Դասղեկի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

14/10/2021

Տարրական մեթոդմիավորման տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

Հեղինակ՝ Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվան N8 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ ք. Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվ. թիվ 8 հմ/դ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022

Տարրական մեթոդմիավորման տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

14/10/2021

Մ/մ տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

Հեղինակ՝ Ի. Գրիգորյան
Տեղադրող՝ Երևանի Մ. Քաջունու անվան հ 54 ավագ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Երևան

Մ/մ տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022 ուստարի

14/10/2021

Մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալի 2021-22ուստարվա տարեկան աշխատ. պլան

Հեղինակ՝ Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվան N8 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ ք. Վաղարշապատի Գ.Նժդեհի անվ. թիվ 8 հմ/դ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022


Մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալի 2021-22ուստարվա տարեկան աշխատ. պլան