09/11/2021

Լոգոպեդի տարեկան աշխատանքային պլան

Հեղինակ՝ Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ

Լոգոպեդի տարեկան աշխատանքային պլան 2020_21 ուստարի

09/11/2021

Դասղեկների աշխատանքային պլաններ

Հեղինակ՝ Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ

Դասղեկների աշխատանքային պլաններ 2021_22 ուստարի

09/11/2021

Մասնախմբերի տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-21 ուստարի

Հեղինակ՝ Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ

Մասնախմբերի տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-21 ուստարի

09/11/2021

Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց

Հեղինակ՝ Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ


Առարկայական թեմատիկ պլաններ