03/09/2021

Երկրաչափություն 8 1-ին կիսամյակ Ուսումնական նյութի թեմատիկ պլանավորում (1-ին կիսամյակ`15 շաբաթ,3 օր,շաբաթական 2 ժամ՝ 30 ժամ 2020-2021 ուստարի

Հեղինակ՝ Ջուլետա Վարդանյան,Երևանի Պ.Սևակի անվան հ.123 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Ջուլետա Վարդանյան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022, Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր


8-րդ դասարանի երկրաչափության թեմատիկ պլան: Նախատեսված է 2021-2022 ուստարվա 15 շաբաթ3 օր տևողությամբ 1-ին…

04/09/2021

Հանրահաշիվ 8 1-ին կիսամյակ Ուսումնական նյութի թեմատիկ պլանավորում (1-ին կիսամյակ`15 շաբաթ,3 օր,շաբաթական 3 ժամ՝ 45 ժամ+2 ժամ՝47 ժամ 2020-2021 ուստարի

Հեղինակ՝ Ջուլետա Վարդանյան,Երևանի Պ.Սևակի անվան հ.123 հիմնական դպրոց ուստարի
Տեղադրող՝ Ջուլետա Վարդանյան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022, Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր


8-րդ դասարանի հանրահաշվի թեմատիկ պլան: Նախատեսված է 2021-2022 ուստարվա 15 շաբաթ3 օր տևողությամբ 1-ին…

05/09/2021

Поурочная разбивка учебного материала по русскому языку

Հեղինակ՝ Григорян Асмик
Տեղադրող՝ HASMIK GRIGORYAN

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022

Поурочная разбивка учебного материала по русскому языку для 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 классов.

05/09/2021

Մաթեմատիկա 4 1-ին կիսամյակ Ուսումնական նյութի թեմատիկ պլանավորում ըստ դասերի (1-ին կիսամյակ`15 շաբաթ,3 օր,շաբաթական 6 ժամ՝ 90 ժամ+3-1(սեպ.21),92 ժամ 2020-2021 ուստարի

Հեղինակ՝ Ջուլետա Վարդանյան,Երևանի Պ.Սևակի անվան հ.123 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Ջուլետա Վարդանյան

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022, Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր


4-րդ դասարանի մաթեմատիկայի թեմատիկ պլան: Նախատեսված է 2021-2022 ուստարվա 15 շաբաթ3 օր տևողությամբ 1-ին…