09/09/2021

Տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ

Տեղադրող՝ Sveta

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Տավուշի մարզ

կայանի Հովհաննես Հինդլյանի անվան միջնակարգ դպրոց Տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ

09/09/2021

Բնագիտամաթեմատիկական առ.մեթոդական միավորում

Տեղադրող՝ Sveta

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Տավուշի մարզ

Կայանի Հովհաննես Հինդլյանի անվան միջնակարգ դպրոց բնագիտամաթեմատիկական առարկայական մեթոդական միավորում