20/04/2020

Ֆրանսերեն 9-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ն.Ա. ՍԵլիվանովա Ե.Դ. Բերեգովսկայա
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Անտարես 2016

17/04/2020

Ֆրանսերեն 7 -րդ դասարան մաս 2

Հեղինակ՝ Ն.Ա. Սելիվանովա Ե.Դ. Բերեգովսկայա
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Անտարես 2019

17/04/2020

Ֆրանսերեն 7 -րդ դասարան մաս 1

Հեղինակ՝ Ն.Ա. Սելիվանովա Ե.Դ. Բերեգովսկայա
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Անտարես 2019

22/04/2020

Ֆրանսերեն 5-րդ դասարան մաս 2

Հեղինակ՝ Ա. Ս. Կուլիգինա
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Անտարես 2019

22/04/2020

Ֆրանսերեն 5-րդ դասարան մաս1

Հեղինակ՝ Ա. Ս. Կուլիգինա
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Անտարես 2019