20/04/2020

Անգլերեն 12-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ս. Բաղդասարյան Ս. Գյուրջայանց
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


ՄանՄար 2018

20/04/2020

Անգլերեն 12-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ս. Բաղդասարյան Ս. Գյուրջայանց
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


ՄանՄար 2018

23/04/2020

Անգլերեն 5-րդ դասարան մաս1

Հեղինակ՝ Լ.Գրիգորյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2019

16/04/2020

Անգլերեն 5-րդ դասարան մաս 1

Հեղինակ՝ Գ. Գասպարյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Ման-Մար 2019

16/04/2020

Անգլերեն 5-րդ դասարան մաս2

Հեղինակ՝ Գ. Գասպարյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Ման-Մար 2019