17/04/2020

Բնագիտություն 6-րդ դասարան մաս 1

Հեղինակ՝ Գ. Պետրոսյան Լ. Գրիգորյան Ա. Կարապետյան Վ.Ավագյան Գ.Ալեքսանյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2019

22/04/2020

Գերմաներեն 7-րդ դասարան մաս 1

Հեղինակ՝ Ի.Լ. Բիմ
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Անտարես 2019

23/04/2020

Գերմաներեն 10-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Կ.Հովհաննիսյան Ս.Ոսկանյան Լ. Սաֆարյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Էդիթ Պրինտ 2017

23/04/2020

Գերմաներեն 11-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Կ.Հովհաննիսյան Ս. Ոսկանյան Լ. Սաֆարյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2017

17/04/2020

Գերմաներեն 12-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Կ.Հովհաննիսյան Լ.Սաֆարյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2018