17/04/2020

Բնագիտություն 5 -րդ դասարան

Հեղինակ՝ Գ. Պետրոսյան Լ.Գրիգորյան Ս.Ներսիսյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2018

20/04/2020

Բնագիտություն 5 -րդ դասարան

Հեղինակ՝ Է. Ղազարյան Ս. Թռչունյան Գ. Մելիքյան Թ. Վարդանյան Հ. Խաչատրյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Աստղիկ 2018

17/04/2020

Բնագիտություն 6 -րդ դասարան մաս1

Հեղինակ՝ Է. Ղազարյան Ա.Թռչունյան Գ. Մելիքյան Հ. Խաչատրյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Աստղիկ 2019

17/04/2020

Բնագիտություն 6 -րդ դասարան մաս2

Հեղինակ՝ Է. Ղազարյան Ա.Թռչունյան Գ. Մելիքյան Հ. Խաչատրյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Աստղիկ 2019

17/04/2020

Բնագիտություն 6-րդ դասարան մաս 2

Հեղինակ՝ Բնագիտություն 6- Գ. Պետրոսյան Լ. Գրիգորյան Ա. Կարապետյան Վ.Ավագյան Գ.Ալեքսանյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2019