23/04/2020

Ֆիզիկա 11-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ֆիզիկա 12-ր Է. Ղազարյան Ա. Կիրակոսյան Գ.Մելիքյան Ա. Մամյան Ս. Մաիլյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Էդիթ Պրինտ 2017

23/04/2020

Ֆիզիկա 12-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Է. Ղազարյան Ա. Կիրակոսյան Գ.Մելիքյան Ա. Մամյան Ս. Մաիլյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Էդիթ Պրինտ 2018

23/04/2020

Գերմաներեն 11-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Կ.Հովհաննիսյան Ս. Ոսկանյան Լ. Սաֆարյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2017

23/04/2020

Անգլերեն 7-րդ դասարան մաս2

Հեղինակ՝ Լ.Գրիգորյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2019