16/04/2020

Համաշխարհային պատմություն 9-րդ դասարան մաս 2

Հեղինակ՝ Ն. Հովհաննիսյան Ա. Ղուկասյան Հ. Ալեքսանյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Էդիթ Պրինտ - 2019թ.

16/04/2020

Համաշխարհային պատմություն 9-րդ դասարան մաս 1

Հեղինակ՝ Ն. Հովհաննիսյան Ա. Ղուկասյան Հ. Ալեքսանյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Էդիթ  Պրինտ  - 2019

16/04/2020

Ինֆորմատիկա 11-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ս.Ս. Ավետիսյան Ս.Վ. Դանիելյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Տիգրան Մեծ հրատարակչություն 2017

16/04/2020

Ինֆորմատիկա 11-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ս. Ս. Ավետիսյան Ս. Վ. Դանիելյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Տիգրան Մեծ հրատարակչություն 2017թ.

16/04/2020

Հասարակագիտություն 10-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ս. Պետրոսյան Ս. Խաչատրյան Հ. Խաչատրյան Կ. Վարդանյան Հ. Աղաջանյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Տիգրան Մեծ հրատարակչություն 2014