15/04/2020

Երկրաչափություն 10-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ս. Է. Հակոբյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Տիգրան Մեծ  հրատարակչություն 2017

16/04/2020

Երկրաչափություն 11-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ս. Է. Հակոբյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Տիգրան Մեծ հրատարակչություն 2017թ.

16/04/2020

Երկրաչափություն 12-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ս. Է. Հակոբյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Տիգրան Մեծ  հրատարակչություն 2017

16/04/2020

Հանրահաշիվ 10 դասարան

Հեղինակ՝ Գ.Գ. Գևորգյան Ս.Ս. Սահակյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Տիգրան Մեծ  հրատարակչություն 2017թ.

16/04/2020

Հանրահաշիվ 11 դասարան

Հեղինակ՝ Գ.Գ. Գևորգյան Ս.Ս. Սահակյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Տիգրան Մեծ հրատարակչություն 2017թ.