03/11/2020

Նորատուսի N3 միջնակարգ դպրոցի N3 միջնակարգ դպրոցի դասղեկի աշխատանքային տարեկան ծրագիր

Հեղինակ՝ 12-րդ դասարանի դասղեկ՝ Ալինա Գևորգյան
Տեղադրող՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի N3 միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Գեղարքունիքի մարզ

Նորատուսի N3 միջնակարգ դպրոցի N3 միջնակարգ դպրոցի դասղեկի աշխատանքային տարեկան ծրագիր

17/04/2020

Հասարակագիտություն 8-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ա. Գյուլբուդաղյան Կ. Հարությունյան Տ. Թովմասյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2018

17/04/2020

Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ա. Գյուլբուդաղյան Կ. Հարությունյան Տ. Թովմասյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2018

20/04/2020

Հայ Գրականություն 12-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ա. Եղիազարյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


ՄանՄար 2017

17/04/2020

Քիմիա 8 -րդ դասարան մաս 1

Հեղինակ՝ Ա. Խաչատրյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2019