26/01/2020

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ք․Երևան - 2020

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ /8-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ/

ք․Երևան տես կից PDF ֆայլում։

30/01/2020

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - 2020

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ /բողոքարկումից հետո/ ք․Երևանի համար տես կից PDF ֆայլում։

 

02/02/2020

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ = 2020

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ տես կից PDF ֆայլում։

03/02/2020

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` ք․Երևան - 2020

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ` ք․Երևան տես կից PDF ֆայլում։

04/02/2020

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - 2020

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ (ք․Երևան) տես կից PDF ֆայլում։