27/03/2018

ՖԻԶԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ - 2018

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ՖԻԶԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ9-12-րդ դասարաններ

27/03/2018

ՖԻԶԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2018

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ՖԻԶԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (տեսական և փորձարարկան փուլեր)9-12-րդ դասարաններ

25/03/2018

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, եզրափակիչ փուլ ("Պատանի մաթեմատիկոս"), ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ - 2018

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, եզրափակիչ փուլ ("Պատանի մաթեմատիկոս"), ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ5-7-րդ դասարաններ

25/03/2018

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, հանրապետական փուլ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2018

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, հանրապետական փուլ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ5-12-րդ դասարաններ