08/05/2020

English language day

Հեղինակ՝ Արմինե Միրզոյան
Տեղադրող՝ Արմինե Միրզոյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ

April 23 is English Language Day. It was first celebrated in 2010. English Language Day…

17/06/2017

English-Russian Chair Annual Report 2016-2017

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Փաստաթղթեր, հաշվետվություններ, Օտար լեզուներ


An accomplishment report is a regularly prepared status report that provides an overview of…