17/06/2017

English-Russian Chair Annual Report 2016-2017

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Փաստաթղթեր, հաշվետվություններ, Օտար լեզուներ


An accomplishment report is a regularly prepared status report that provides an overview of…

14/12/2017

Journées de la Francophonie

Հեղինակ՝ Lianna Baghdasaryan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Ֆրանսերեն, eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


Cette fois-ci nous avons continué à découvrir et connaître la culture française . Le cours…