28/03/2019

Тест (викторина) "Фразеология"

Հեղինակ՝ Тамазян Анаит старшая школа №37 г. Гюмри
Տեղադրող՝ Anait61

Մեթոդական նյութեր > Գրավոր աշխատանքներ, թեստեր, առաջադրանքներ, հարցաշարեր


Тест по фразеологии. Можно также использовать при организации викторины и других мероприятий.

19/03/2019

Մաթեմատիկայի թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Հեղինակ՝ Լուսինե Բադալյան
Տեղադրող՝ Lusine Badalyan

Մեթոդական նյութեր > Գրավոր աշխատանքներ, թեստեր, առաջադրանքներ, հարցաշարեր

Մաթեմատիկայի թեմատիկ գրավոր աշխատանք N3 4-րդ դասարան___2-րդ կիսամյակ դասագրքի հեղինակ Ս. Մկրտչյան

19/03/2019

Մաթեմատիկայի թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Հեղինակ՝ Լուսինե Բադալյան
Տեղադրող՝ Lusine Badalyan

Մեթոդական նյութեր > Գրավոր աշխատանքներ, թեստեր, առաջադրանքներ, հարցաշարեր


Մաթեմատիկայի թեմատիկ գրավոր աշխատանք N 2 4-րդ դասարան, 2-րդ կիսամյակ

դասագրքի հեղինակ Ս. Մկրտչյան

10/03/2019

Հովհաննես Թումանյան — ՔԱՌՅԱԿՆԵՐ

Հեղինակ՝ Անահիտ Բարխուդարյան
Տեղադրող՝ Անահիտ Բարխուդարյան

Մեթոդական նյութեր > Գրավոր աշխատանքներ, թեստեր, առաջադրանքներ, հարցաշարեր


Բաց թողնված բառերը լրացնելու առաջադրանք