30/08/2016

Հրազդանի հ.8 հիմն. դպրոցի ներքին գնահատման չափանիշները

Հեղինակ՝ Հրազդանի N 8 հիմնական դպրոցի ներքին գնահատման հանձնաժողով
Տեղադրող՝ Հրազդանի թիվ 8 հիմնական դպրոց

Ներքին գնահատում - 2016 > Կոտայքի մարզ


Հրազդանի N 8 հիմնական դպրոցի ներքին գնահատում

01/09/2016

Կոտայքի մարզ, Զորավանի միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Հենրիետա Հովհաննիսյան
Տեղադրող՝ Հենրիետա Հովհաննիսյան

Ներքին գնահատում - 2016 > Կոտայքի մարզ


2015-2016 ուստարվա ներքին գնահատում

05/09/2016

Աբովյանի Վ.Համբարձումյանի անվ. հ.10 հիմն. դպրոց

Հեղինակ՝ ՊՈԱԿ
Տեղադրող՝ Gayane Karapetyan

Ներքին գնահատում - 2016 > Կոտայքի մարզ


Ներքին գնահատման հաշվետվություն 2015-2016 ուստարի