30/03/2018

Դասի պլան. Հանրահաշիվ 9. Խնդիրների լուծումը ռացիոնալ հավասարումների համակարգերի օգնությամբ.

Տեղադրող՝ Մարգարյան Նունե Գրիգորի

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Ուսումնական նյութեր > Մաթեմատիկա


Սույն դասի պլանում դիտարկվում են խնդիրների լուծումը ռացիոնալ հավասարումների համակարգերի օգնությամբ՝ ցույց տալով միջառարկայական…

02/11/2019

Դիագրամներ - բյուջե, եկամուտ, ծախս

Տեղադրող՝ Լուսինե Ավագյան

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Ուսումնական նյութեր > Մաթեմատիկա


Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում Դասի նպատակն է մաթեմատիկական և ֆինասական գիտելիքների, հմտությունների կապի և կիրառելության…